Shows a list of sensor data from the server. Customize to taste
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Bret R. Human bd37341b44 initial commit 1 rok temu
LICENSE initial commit 1 rok temu
README.md initial commit 1 rok temu
status initial commit 1 rok temu

README.md

serverStatus

Shows a list of sensor data from the server. To regenerate, do the following:

sudo wget -O /usr/bin/status https://psi.cynicaloptimist.me/Caffarius/serverStatus/raw/branch/master/status
sudo chmod 700 /usr/bin/status

Usage

sudo /usr/bin/status

Disk Tray Temperatures:
-+- Disk 1: 32°C
--- Disk 2: empty
-+- Disk 3: 31°C
--- Disk 4: empty
-+- Disk 5: 32°C

CPU Statistics:
--- Temp1: 29.5°C    (Warning Temp: 70°C)

GPU1 Statistics:
--- Temp1: 36.0°C    (Warning Temp: 70°C)
--- Fan: 1410 RPM

Motherboard Statistics:
--- Temp1: 35.6°C
--- Temp2: 36.2°C